จานนี้เป็นจานโปรดอีกจานคะ ทานครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบทันทีคือที่ร้าน เกรย์ฮาวน์ ใต้ตึกอื้อจือเหลียง หลังจากวันนั้นทุกครั้งที่ไปทานที่ร้านนี้ ไม่ว่าสาขาไหน ๆ จานที่ขาดไม่ไ...


Continue reading ...