คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์)

November 20, 2013

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (คาถาพระเจ้า5พระองค์)

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ 
นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี

โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง 
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

ส่วนจะบนบานเขาว่าให้จุด 16 ดอกพร้อมพวงมาลัย  แล้วก็กล่าวว่าจะแก้บนยังไง  ให้แก้ตามนั้น  ส่วนใหญ่หลวงพ่อโสธรจะให้เรื่อง

โชคลาภและการมีบุตรครับ  แนะนำให้กล่าวว่า

"ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ข้าพเจ้า...(เรื่องที่จะบน).....ขอบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์  หลวงพ่อพุทธโสธร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลตัวข้าพเจ้า  คุณบิดามารดา  ขอให้ท่านได้สงเคราะห์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด "

ผมแนะนำนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จได้การบน  ก็ให้แก้บนโดยการปฎิบัติธรรม เช่นถือศีล8  นั่งสมาธิ  เป็นเวลา.......

การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องการ  บารมีในสิ่งที่คุ้มครองเราอยู่จะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับบุญจากเรา  หากทำบุญบ่อยๆให้ท่านได้โมทนา  พลังของท่านจะมากขึ้นครับ  บางไข่ต้ม  หัวหมู  หรือนางรำ ท่านไม่ต้องการ

 

กำลัง (ลุ่ม)หลง(ใน)รัก อยู่รึเปล่า?

October 29, 2013
กำลัง (ลุ่ม)หลง(ใน)รัก อยู่รึเปล่า?

บนโลกใบนี้มีความรักแฝงอยู่ในทุกสิ่ง ซ่อนอยู่ในหัวใจคนทุกคน รอแค่เวลาที่ใช่เมื่อเจอใครที่โดนใจ รักก็พร้อมจะเบ่งบานได้เดี๋ยวนั้น ถ้าคนรู้ทั...


Continue reading...
 

รัก หรือ หลง

October 29, 2013

จากบทความของ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เรื่อง*ธรรมะสำหรับความรัก*

อาตมาเชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของความรักที่แท้จริง ไม่รู้ว่า รัก และ หลง ต่างกันอย่างไร และเชื่อแน่นอน...


Continue reading...
 

เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)

October 11, 2013

เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อารา เมฯ
...


Continue reading...
 

คาถาหลวงปู่ทวด

October 10, 2013

(นะโม ๓ จบ)

 

นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

 (สวด ๓ จบ)

 

การบูชาหลวงปู่ทวด

ให้บูชาท่านด้วย ธูปแขก ๙ ดอก มะลิขาว ๙ ดอก ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงท่าน และสวดพระคาถา

 

การใช้คาถาบทนี้ คื...


Continue reading...
 

วิธีเชื่อมบุญ

October 5, 2013

อุปกรณ์ : น้ำ 1 แก้ว ใส่น้ำอบเล็กน้อย

นั่งลง....ตั้งนะโม 3 จบ

 

 

อาราธนาศีล 5 (เพื่อให้กุศลนั้นส่งพลังได้อย่างเต็มที่หากเรามีศีลที่บริสุทธิ์)

หมายเหตุ : ระหว่างพูดให้เทน้ำไปพร้อมๆกันเ...


Continue reading...
 

ศีล สมาธิ ปัญญา

September 25, 2013

ศีล
ศีล แปลว่าปกติหรือเย็นเป็นปกติ แปลว่าปกติ คือเป็นไปตามปกติ ของกาย วาจา ปราศจากเจตนาที่คิดคด แปลว่าเย็นนั้น คือทำให้ผู้มีศีลอยู่ในความร่มเย็น ไม่มีภัย ไม่มีเวรกับผู้ใด เพ...


Continue reading...
 

คำอุทิศส่วนกุศล

September 21, 2013

ท่อง นะโม 3 หน

อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ช...


Continue reading...
 

คาถามหาจักรพรรดิ

September 20, 2013

บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

 

กราบพระ ๖ ครั้ง

พุทธัง วันทามิ (กราบ)

ธัมมัง วันทามิ (กราบ)

สังฆัง วันทามิ (กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจาริ...


Continue reading...
 

อานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

September 20, 2013
อานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

โบราณท่านว่า ผู้ใดได้พบยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้แล้ว ท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนัก เมื่อพบแล้วให้พยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิตย์ตราบเท่า...

Continue reading...
 
 

Make a free website with Yola