วิธีแก้กรรม

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า กรรมนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่า กรรมดี หรือกรรมชั่ว แต่เราสามารถให้กรรมดี ส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้กรรมชั่วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไป

ดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เนื้อหาการแก้กรรม จึงเป็นแนวทาง ในแบบ พิธีกรรม การทำเข้าแบบที่ควรทำ ด้วย อาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลง ขอเพียงจิตอ่อนโยน การขอขมาใด ๆ แก่ใครย่อมเกิดผล หากมีความลังเลสงสัย ก็อย่าทำให้เสียของ เพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอ ศรัทธาต้องมาก่อน ผลการกระทำจึงจะเต็ม (บรรธน)

วิธีแก้กรรมดวงวิญญาณ

ให้จุดธูปขอขมากรรม กลางแจ้งก่อนใส่บาตร

การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้

สังฆทาน 1 ถัง

อาหารคาว หวาน 1 ชุด

น้ำ

ผลไม้

พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว

ผ้าจีวร 1 ชุด

 

(พระพุทธรูปจะทำให้รัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหม เขาถือความสว่างของร่างกาย ถ้ามีผ้าจีวรด้วยยิ่งดี และถ้ามีอาหารด้วย ความเป็นทิพย์ของร่างกาย จะมีมากกว่าเก่า)

หลังทำบุญต้องกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่า

"บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้น ในอดีต ถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้ จะมีประโยชน์ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอเธอ จงอนุโมทนาผลบุญนั้น และรับผลบุญเช่นเดียวกับฉัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอให้วิญญาณ ตัดขาด จากกัน บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ"

หมายเหตุ :

การจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งใช้กับผู้ตาย ถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องจุดธูปขอขมากรรมหน้าพระพุทธรูป และถวายของ ทั้งหมด ก่อนใส่บาตร

การปล่อยสัตว์แก้เคล็ดปรับดวง

ควรไปซื้อนก ซื้อปลา จากตลาดสด

เลือกปลาที่ชะตากำลังจะหมด เพราะจะถูกคนซื้อไปฆ่าทำเป็นอาหาร และควรนำไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ จะดีกว่า ลำคลองเล็ก ๆ

ควรปล่อยให้ลงท้ายด้วยเลข 9 หรือตามกำลังทรัพย์ที่สะดวก ถ้ามีเคราะห์หนัก อยากปล่อยปลาเท่าอายุ เช่น อายุ 40 ก็สามารถทยอยปล่อย ให้ครบจำนวน 40 ใน 1 เดือน ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัด แต่เป็นที่ที่ เราสะดวกก็ได้

1. ปล่อยปลาทั่วไป จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวงที่หม่นมัวให้สดใสรุ่งเรือง

2. ปล่อยปลาช่อน จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย

3. ปล่อยปลาไหล จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น ลื่นไหล พ้นจากอุปสรรค

4. ปล่อยเต่า จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้คนที่เจ็บป่วยหายวันหายคืน และมีอายุยืนยาวต่อไป

5. ปล่อยหอยขม จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้หมดทุกข์หมดโศก ขอให้เรื่องขมขื่นชอกช้ำใจบรรเทา และ ลบเลือนสิ้นไปในเร็ว ๆ วัน

6. ปล่อยนก จุดประสงค์เพื่อสะเดาะเคราะห์ ขอให้มีความสุขความเจริญทำสิ่งใดให้โชคดี และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ

7. ปล่อยปลาสวาย จุดประสงค์เพื่อเสริมดวง เสริมบารมี ขอความสำเร็จ ขอโชค ขอลาภ

  

ใส่บาตรให้เกิดผล

ก่อนใส่บาตรต้องจุดธูปขอขมากรรมก่อน

โดยปฏิบัติดังนี้

การลดกรรมด้วยวิธีการใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างกุศลผลบุญครั้งใด ๆ ก็ตาม มิใช่ใส่บาตรเฉยๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่วย และญาติป่วยจำนวนมาก บอกว่าได้ทำบุญใส่บาตรพระแล้ว โรคร้ายแรงต่าง ๆ ไม่หาย ไม่บรรเทา

อาการป่วยจะหายได้อย่างไร เพราะทำไม่ถูกต้อง ใส่บาตรพระ 100 รูป ก็หาประโยชน์ในการลดกรรม เท่าใส่บาตร เพียงรูปเดียวไม่ เพราะไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวร ที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริง ๆ เหมือนกับ

เป็นหนี้เจ้ากรรมนายเวร ชุด ก. แต่ไปใช้หนี้ชุด ข. เจ้าหนี้ชุด ก. ก็ย่อมไม่พอใจไม่อโหสิกรรมให้แน่นอน กรรมเก่า ที่ไม่ดี ก็ย่อมไม่ลด

วิธีแก้กรรม/ลดกรรม ด้วยใส่บาตรให้ถูกวิธี

ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) ท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตร...ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมากรรม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

"ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกัน"

 

หลังใส่บาตรเสร็จ...ทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

"กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนา ที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติ โดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพ ทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรูหมู่มาร หมู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า"

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน

ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า

 

"ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย ดิน เจ้ากรรมนายเวรตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกรรม หลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู"

กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้

ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ

 

มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 - 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า

 

ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

หรือ

ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น

 

อุทิศบุญ ใช้กับผู้ตาย

นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่

ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

แก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากกรรมของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากกรรมนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากกรรมนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้ว การพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่น สบายใจ การสนทนาธรรม การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาคหนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธ ฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนแก่ เด็ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

"ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัว)....นามสกุล...เกิดวันที่...วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึง องค์เทพ องค์พรหม ที่ปกปักรักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย...(บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีล สวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ) ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงาน การเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ (ความสมบูรณ์) ทุกภพทุกชาติ และขอ อุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิญญาณที่ตามมา ทุกผู้ทุกคน ศัตรู หมู่มาร หรือหมู่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน ให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้น ๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระ ต่อไป และให้เกิดปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ..."

 **เพราะฉะนั้น   ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น จบเงิน    เครื่องบวช    หรือแค่ฟังว่าผู้อื่นทำบุญ  ก็จะได้บุญไปกับเขาด้วยเพียงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย    ก่อนทำบุญก็ตั้งนะโม 3 จบ  และบุญทุกอย่างที่เป็นปัจจัย  วัตถุสิ่งของ หรือแผ่บุญภายในใจก็ขอถวายบุญนี้แด่สัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ก่อน    ถ้าเป็นสิ่งของที่จะนำไปทำบุญควรจะวางไว้บนหิ้งพระ  และจุดธูปหรือใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก่อนก็ได้และขอให้กุศลทั้งหมดส่งมาที่ข้าพเจ้าก่อน    ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้า มีเดชปัญญา  โภคะ   แล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวารทุกภพทุกชาติ   ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว   (รู้ชื่อเอ่ยชื่อ) เจ้ากรรมนายเวร  ศัตรูหมู่มาร  หมู่พาล  เจ้าหนี้   ลูกหนี้  บุญวาสนาบารมีของเรา ขออุทิศให้อาหารที่เรารับประทาน หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา   ขอจลได้รับบุญโดยทั่วกัน     หลังจากนั้น ไปใส่บาตร  เมื่อเสร็จแล้ว ให้กรวดน้ำตั้งนะโม 3 จบและกรวดน้ำลงดินให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์ญาณ

 

            **ผู้ที่ทำแท้งลูกโดยเจตนา   หรือไม่เจตนา  ต้องขอขมากรรม จุดธูป 3ดอก กลางแจ้ง ตั้ง นะโม 3 จบ  กล่าวว่า  ข้าพเจ้าชื่อ .. ...ชื่อตนเอง.....    ขอขมากรรมวิญญาณลูก   พ่อและแม่ รู้เท่าไม่ถึงการณ์  ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกัน   จะทำบุญใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว  พร้อมอาหาร เพื่อกุศลผลบุญที่ทำส่งถึงลูก (ทำใส่บาตรตอนเช้า)  เมื่อใส่บาตรตอนเช้าให้กรวดน้ำขณะพระให้ โดย  ตั้งนะโม 3จบ  แล้วว่า  กุศลผลบุญที่ทำบุญใส่บาตรด้วยพระสะดุ้งมาร ขอให้เจ้ากรรมนายเวร คือ วิญญาณลูกรับแล้ว ขอให้ไปเกินในภพภูมิที่ดี และขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้  ขอให้ข้าพเจ้ามีความสำเร็จ โชคลาภ  ทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ    .....    (ผู้ที่ทำแท้งลูกจะโดยธรรมชาติหรือไม่ แม้กระทั้งหมอพยาบาลผู้ร่วมมือให้เงิน พาไปเป็นธุระเห็นดีด้วย จะเป็นตราบาปมาก วิญญาณเด็กจะอาฆาต เพราะดวงวิญญาณไม่สามารถกลับโลกเดิมได้  ต้องเวียนว่ายอยู่ในสภาพมีแต่นาม(วิญญาณ) ไม่มีรูป ไม่มีธาตุ  จนกว่าสิ้นอายุขัย  จึงกลับศูนย์ดุลกรรม เพราะการเกิดเป็นมนุษย์แสนยากต้องการมาสร้างบารมีใช้กรรมผู้กระทำแท้งจะทำมาหากินไม่ขึ้น  เจ็บป่วย  ครอบครัว แตกร้าว   ทุกข์   ผิดหวัง  ลาภก็ถูกปิดกั้น

หมายเหตุ:

1. การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมีของพระพุทธองค์ สามารถเปิด 3 ภพ (โลก) สวรรค์ มนุษย์ และนรก ไม่ว่าเจ้ากรรมนายเวรจะอยู่ภพภูมิใด แม้แต่นรกขุมสุดท้าย (ขุมที่ 18 ) ก็จะสามารถ เปิดทางไปถึงได้ เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับอย่างรวดเร็ว และอโหสิกรรมให้เราหมด และควร กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้ง แม่พระธรณี แม่พระคงคา จะได้เป็นทิพย์พยาน เพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว

 

2.ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้ว ได้จากพันธุกรรมพ่อแม่ แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรม ซึ่งก็คือ จิตสัมผัสรู้ดีชั่ว และการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ถ้าได้ปัญญาทางธรรม จะประสบแต่ความสำเร็จ ความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่าง เพราะ บุญคือขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยครอบครัวและผู้อื่นได้อีกด้วย

 

3.กรรมเวร แก้ไขได้โดย การขอขมากรรม และส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตา ชีวิต ถ้ากรรมใดได้รับอโหสิกรรม กรรมนั้นจะเบาบาง และชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากตัวเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้น หรือไม่ ที่ป่วยก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วยแล้ว หากกรรมยังมากก็จะยังลำบากอยู่

source : 
http://www.thenpoor.ws