คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร (คาถาพระเจ้า5พระองค์)

ท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำบูชา

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ 
นะ กาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน

นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากกะยะมุนี

โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง 
พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห
อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

ส่วนจะบนบานเขาว่าให้จุด 16 ดอกพร้อมพวงมาลัย  แล้วก็กล่าวว่าจะแก้บนยังไง  ให้แก้ตามนั้น  ส่วนใหญ่หลวงพ่อโสธรจะให้เรื่อง

โชคลาภและการมีบุตรครับ  แนะนำให้กล่าวว่า

"ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ข้าพเจ้า...(เรื่องที่จะบน).....ขอบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์  หลวงพ่อพุทธโสธร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลตัวข้าพเจ้า  คุณบิดามารดา  ขอให้ท่านได้สงเคราะห์ให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิด "

ผมแนะนำนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จได้การบน  ก็ให้แก้บนโดยการปฎิบัติธรรม เช่นถือศีล8  นั่งสมาธิ  เป็นเวลา.......

การปฎิบัติบูชาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องการ  บารมีในสิ่งที่คุ้มครองเราอยู่จะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับบุญจากเรา  หากทำบุญบ่อยๆให้ท่านได้โมทนา  พลังของท่านจะมากขึ้นครับ  บางไข่ต้ม  หัวหมู  หรือนางรำ ท่านไม่ต้องการ