♥ เขียนข้อความ ♥

♥ สั้น สั้น ♥

♥ กะให้พอดีกับกรอบ ♥

 


 

♥ กำหนดตัวเลข ♥

ตามขนาดจริง

ของรูปภาพ

 


 

♥ เลือกรูปใหม่ ♥

คลิกที่

กระดาษโน๊ต 1

 


 

♥ เลือกรูปใหม่ ♥

คลิกที่

กระดาษโน๊ต 2

กระดาษโน๊ต 3

 

 

♥ เลือกรูปใหม่ ♥

คลิกที่

กระดาษโน๊ต 4

กระดาษโน๊ต 5

 
 

♥ ถ้าเปลี่ยนรูปภาพ ♥

♥ ก็แค่เปลี่ยนลิงค์รูป ♥

♥ และขนาดของรูป ♥