★ลักษณะของตัวอักษร
<b></b> สร้างตัวหนา เช่น ทดสอบ code 

<i></i> สร้างตัวเอียง เช่น ทดสอบ code 

<font size=?></font> ตั้งค่าขนาดของตัวอักษร ตั้งได้จาก 1-7 

เช่น 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

<font color=?></font> ตั้งค่าสีของตัวอักษร เช่น สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว 

สร้าง link
• 
เปิดลิงค์ในหน้าเดียวกัน
<a href="ใส่...URL....ที่ต้องการ">ใส่ข้อความที่ต้องการให้เห็น</a> 
การสร้าง hyperlink แบบนี้เมื่อกดแล้วจะเปิดใน window นั้นเลยต้องกด back ในbrowser นั้นๆ เพื่อให้กลับมาหน้าเก่า 
เช่น หน้าแรก ลองคลิกดูนะ

• เปิดลิงค์ในหน้าใหม่
<a href="ใส่...URL....ที่ต้องการ"target="_blank">ใส่ข้อความที่ต้องการให้เห็น</a>
ถ้าเขียนแบบนี้ เวลากด link มันจะเปิดหน้าต่างขึ้นทาใหม่ ไม่รบกวนเวปที่คุณใช้อยู่ 
เช่น 
หน้าแรก ลองคลิกเลย

• ทำรูปให้เป็นลิงค์
<a href="ใส่...URL ของรูป...."target="_blank"><img src="....ใส่ URL ของรูปนั้นๆ..." border="0"></a>
ถ้าเขียนแบบนี้ รูปจะไม่มีกรอบให้รำคาญตา และก็จะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งทันทีค่ะ 
ตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่รูป
<img src="....ใส่ URL ของรูปนั้นๆ..."> ใส่รูป 

<img src="....ใส่ URL ของรูปนั้นๆ.." align= เลือกเอาว่าจะให้เป็น left, right, center; bottom, top, middle แล้วแต่ว่าจะบังคับให้รูปไปอยู่ตรงไหน> 


 
ตัวหนังสือเลื่อนๆ --> Marquee <--


• เลื่อนกลับไปกลับมา

  code: 

&ltfont size="4" face="arial" color=white>&ltmarquee width=100% behavior=alternate bgcolor=black>แบบเลื่อนกลับไปกลับมาให้เวียนหัวเล่</marquee></font>

Result of example code: 


แบบเลื่อนกลับไปกลับมาให้เวียนหัวเล่น


• จากซ้ายไปขวา
   code: 

&ltfont size="4" face="arial" color=white>&ltmarquee width=100% behaviour=scroll direction=right bgcolor=black>
จากซ้ายไปขวา</marquee></font>

Result of example code: 


จากซ้ายไปขวา


• จากขวาไปซ้าย
   code: 

&ltfont size="4" face="arial" color=white>&ltmarquee width=100% behavior=scroll direction=left bgcolor=black>
จากขวาไปซ้าย</marquee></font>

Result of example code: 


จากขวาไปซ้าย


• กำหนดความกว้างขาวของช่วงที่วิ่งได้
   code: 

&ltfont size="4" face="arial" color=white>&ltmarquee behavior=scroll height=25 width=300 bgcolor=black>
กำหนดความกว้างยาวของช่วงที่ให้วิ่งได้</marquee></font>

Result of example code: 


กำหนดความกว้างยาวของช่วงที่ให้วิ่งได้


• ใส่ตัวเลื่อนแทรกระหว่างข้อความ
   code: 

&ltb>&ltfont color=black>&ltfont size=2>ข้อเขียนที่มาก่อนหน้ามาคี</font color></font size></b>&ltfont size="4" face="arial" color=white>&ltmarquee width=100% behavior=scroll hspace=15vspace=25 bgcolor=black>
ไอ้นี่เค้าให้เอาไว้แทรกระหว่างข้อเขียน</font>&ltb>&ltfont size=2>&ltfont color=blue>แทรกเสร็จแล้วจะเขียนอะไรต่อก็เขียนไปสิ</font color></font size>

Result of example code: 


ข้อเขียนที่มาก่อนหน้าตัวเลื่อนไอ้นี่เค้าให้เอาไว้แทรกระหว่างข้อเขียนแทรกเสร็จแล้วจะเขียนอะไรต่อก็เขียนไปสิ


• ใส่รูปภาพให้มันเลื่อนด้วย
   code: 

&ltmarquee width=100% behaviour=scroll direction=right>
จากซ้ายไปขวาพร้อมรูป…&ltimg src= http://i34.photobucket.com/albums/d134/rinthnom1/heart9.gif" width="97" height="98" ></marquee>

Result of example code:
 

จากซ้ายไปขวาพร้อมรูป…