ใส่กรอบ (Table) หลายๆชั้น

<center><table style="border: 5px double #FF66CC;" cellspacing=2><tr><td><table style="border: 2px solid#FF99CC;"cellspacing=5><tr><td><table style="border: 2px dotted#FFCCCC;" cellspacing=20><tr><td align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></center>

 

table1 MMMMMMMMM
 
table 2 MMMMMMMMM
 
table 3 MMMMMMMMM
 
table 4 MMMMMMMMM
 
table 5 MMMMMMMMM

 ถ้าต้องการให้มี bg สีใหม่ตรงกลาง ใช้คำสั่งนี้
<center><table style="border: 5px double #FF66CC;" cellspacing=2><tr><td><table style="border: 2px solid#FF99CC;"cellspacing=5><tr><td><table style="background:#000000url();border: 2px dotted #FFCCCC;" cellspacing=20><tr><td align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table></center>

 
 
table 6 มี bg สีใหม่
 
table 7 มี bg สีใหม่
 
table 8 มี bg สีใหม่


เปลี่ยนชื่อที่ title bar

<script>window.document.title="..ชื่อที่จะเปลี่ยน (เช่น ...ยินดีต้อนรับสู่บล็อกคนใจดี ....)";</script>

 

กล่อง alert ปรากฏตอนเข้าหน้าบล็อก

คำสั่งนี้จะเป็นกล่องข้อความต้อนรับขึ้นมาเมื่อโหลดหน้าเว็บเสร็จ

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ใส่ข้อความที่นี่")
// End -->
</script>


โค้ดซ่อนข้อความ

<Script>function expandCollapse() {for (var i=0; i<expandCollapse.arguments.length; i++) {var element = document.getElementById (expandCollapse.arguments[i]);element.style.display = (element.style.display == "none") ? "block" : "none"; }}</Script>

โค้ดข้างล่างนี้ใส่ที่ช่องรายละเอียด ถ้ามีการเปิดปิดหลายข้อความ ให้เปลี่ยนตัวเลขทุกตัวจากเลข 1 เรียงไปเรื่อย

<div id="on1" align="right"><a href="javascript: expandCollapse('expand1', 'on1');"><center><font color=red>คลิกดูรายละเอียด</div><div id="expand1" style="display: none;border: 1px dashed #666666;padding: 8px;"><a href="javascript: expandCollapse('expand1', 'on1');">ไม่ดูแล้วก็ .. ปิด ..</font></a>
ใส่รายละเอียดที่นี่
</div>