ใส่แถบสีให้ข้อความ

<p style="background:#000000;align=center"><font face="Arial"size=2><font color=#FFFFFF>
MMMMMM
MMMM
MMMM
MMMMMMMMM

</font></font></p>

 


MMMMMM
MMMM
MMMM
MMMMMMMMM
 

 

ใส่ background เฉพาะส่วนกลางบล็อก

BG 1 จะเป็นสีที่ครอบคลุมไปถึงข้างล่าง

BG 2 เป็นกรอบที่แยกส่วนเนื้อหากับส่วนของ comment
BG 3 เป็นพื้นที่ตรงกลางของเนื้อหา

<center><table style="background:none url(BG 1);";cellpadding="10" cellspacing="20"><tr><td align=center><table style="background:none url(BG 2);";cellpadding="10" cellspacing="20"><tr><td align=center><table style="background:none url(BG 3);";cellpadding="20" cellspacing="20"><tr><td align=center>ใส่รายละเอียดที่นี่
</td></tr></td></tr></center>

สร้างกรอบด้วย bg สีต่างๆ

การที่จะสร้างกรอบกี่ชั้น ก็ต้องใส่ url ของ bg ที่จะทำกรอบให้ครบทุกชั้น นับจากชั้นนอกสุดเป็นhttp 1กรอบที่ 2 ก็เป็นhttp 2 กรอบที่ 3 ก็เป็นhttp 3 ความกว้างของกรอบแต่ละชั้นคือค่า cellspacing ส่วนข้อความหรือรายละเอียด ให้ใส่ที่ MMMMMM

<center><table style="background:none url(http );";cellpadding="20" cellspacing="20"><tr><td><table style="background:none url(http 2);";cellpadding="30" cellspacing="20"><table style="background:none url(http 3);";cellpadding="30" cellspacing="20"><tr><td><center>
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMM
</center>

</td></tr></table></center></td></tr></table></center>

เช่นเรามี bg ดังนี้

bgsetgreen1  bgsetgreen2  bgsetgreen4

ใส่ table style เข้าไป 3 ชั้น ดั้งนี้

 

<center><table style="background:none url(http:/bgsetgreen1.jpg);";cellpadding="20" cellspacing="20"><tr><td><table style="background:none url(http:/bgsetgreen2.jpg);";cellpadding="30" cellspacing="20"><table style="background:none url(http/bgsetgreen4.jpg);";cellpadding="30" cellspacing="20"><tr><td><center>
MMMMMMMMM
MMMMMMMMM
MMMMMMMM
</center>
      </td></tr></table></center></td></tr></table></center>

 

ทำ Rainbow Link

Rainbow Link คือ เมื่อชี้ cursor ไปที่ข้อความที่เป้น link จะเกิดสีสายรุ้งขึ้นมา
script นี้ได้มาจาก http://www.dynamicdrive.com 

  

<script type="text/javascript" src="http://www.geocities.com/merrymod/rainbow.js"></script>