ใส่กล่อง scroll bar หน้าบล็อก

ให้เปลี่ยนสีและขนาดของกล่องเองตามใจชอบที่ข้อความสีแดง

Code

<DIV align=left style=' color: #000000; background-color: #CCCCFF; border: solid 2px black; width: 200px; height: 100px; overflow: scroll; '> 
ใส่รูปและข้อความที่นี่
 </DIV>


When I was just a little girl,
I asked my mother, "What will I be
Will I be pretty
Will I be rich"
Here's what she said to me

"Que sera, sera,
Whatever will be, will be;

ใส่ข้อความเลื่อนที่ taskbar

ใส่ข้อความที่ตัวอักษรสีแดง

Code

  <SCRIPT language=JavaScript>

 <!--ScrollSpeed = 100; // milliseconds between scrolls
 ScrollChars = 1; // chars scrolled per time period 
 function SetupTicker() {
 // add space to the left of the message
 msg = "*'^'~*-.,_,.-* ใส่ข้อความที่นี่ *-.,_,.-*~'^'*";
 RunTicker();} 
 function RunTicker() {
 window.setTimeout('RunTicker()',ScrollSpeed);
 window.status = msg;
 msg = msg.substring(ScrollChars) + msg.substring(0,ScrollChars);}
 SetupTicker(); 
 <!-- end -->
 </SCRIPT> 

 

 ใส่กรอบ (Table) หลายๆแบบให้ข้อความ

ต้องการกรอบแบบไหนก็เปลี่ยนรายละเอียดได้ 3 ตำแหน่ง คือ
ความหน้าของกรอบ 2px
ชนิดของกรอบ dotted, dashed,solid, groove, ridge, inset, outset, double
สีของกรอบ red

Code

<center><table style="border: 1px solid color code;"cellpadding="5" cellspacing="10"<tr><td><center>
ใส่รายละเอียดที่นี่</center>
</td></tr></table></center>

    

dotted 2px


 

dashed 2px

 

solid 2px


 

groove 5px


 

ridge 5px 

inset 5px


 

outset 2px

 

double 5px


ดูรูป เปรียบเทียบค่าของ cellpadding

cellpadding="5"

cellpadding="10"

cellpadding="20"