ตัวย่อที่ควรรู้

ช้อนชา teaspoon.................ชช. tsp.
ช้อนโต๊ะTablespoon..........ชต.Tbsp.
ถ้วย Cup................................ ถ. c.
ปอนด์ pound.........................ป. lb.
แพคเกจ package.................แพค.pkg.
ควอร์ต quart..........................คว. qt.
ไพท pint................................ไพท.pt.
ออนซ์ ounces.......................อ. oz.
ฟลู'อิด fluid..............................fl.

มาตรส่วนเปรียบเทียบ
3 ชช. tsp. = 1 ชต.Tbsp.
2 ชต.Tbsp. = 1/8 ถ้วย cup
4 ชต.Tbsp. = 1/4 ถ้วย cup
8 ชต.Tbsp. = 1/2 ถ้วย cup
16 ชต. Tbsp. = 1 ถ้วย cup
5 ชต.Tbsp. + 1 ชช. tsp. = 1/3 ถ้วย cup
12 ชต. Tbsp. = 3/4 ถ้วย cup

4 ออนซ์ oz. = 1/2 ถ้วย cup
8 ออนซ์ oz. = 1 ถ้วย cup
16 ออนซ์ oz. = 1 lb. ปอยด์
1 ออนซ์ oz. = 2 ชต. Tbsp. (ของเหลวหรือไขมัน)

2 ถ้วย cups = 1 ไพท์ pint
2 ไพท์ pt. = 1 qt. ควอต์
1 ควอต์ qt. = 4 ถ้วย cups

5/8 ถ้วย cup = 1/2 ถ้วย cup + 2 ชต.Tbsp.
7/8 ถ้วย cup = 3/4 ถ้วย cups + 2 ชต. Tbsp.
1 จิกเกอร์ jigger = 1-1/2 ออนซ์ oz. (3 ชต.Tbsp.) ของเหลว

ไข่ขาว 8 - 10 ฟอง = 1 ถ้วย
ไข่แดง 12 - 14 ฟอง = 1 ถ้วย

ครีมไม่ตี unwhipped cream 1 ถ้วย = ครีมที่ตี whipped cream 2 ถ้วย
Shredded American Cheese 1 ปอนด์ = 4 ถ้วย 
Bleu cheese บด 1/4 ปอนด์ = 1 ถ้วย
ไขมัน 2 ถ้วย = 1 ปอนด์
เนยหรือมาร์การีน 1 ปอนด์ = 2 ถ้วย หรือ 4 แท่งของอเมริกา

เลมอน 1 ลูก = น้ำมะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
ส้ม 1 ลูก = น้ำส้ม 1/3 ถ้วย
วอลนัตไม่ปอกเปลือก 1 ปอนด์ = วอลนัตปอกเปลือก 1-1/2 - 1-3/4 ถ้วย 

น้ำตาลทราย granulated sugar 2 ถ้วย = 1 ปอนด์
น้ำตาลทรายปั่นละเอียดไม่ร่อน unsifted powdered sugar 3-1/2 - 4 ถ้วย = 1 ปอนด์
น้ำตาลทรายแดง brown sugar 2-1/4 ถ้วย = 1 ปอนด์

แป้งร่อน 4 ถ้วย = 1 ปอนด์
แป้งเค้ก 4-1/2 ถ้วย = 1 ปอนด์.
แป้งโฮลวีทไม่ร่อน 3-1/2 ถ้วย = 1 ปอนด์.

มักกะโรนีดิบ 4 ออนซ์ (1-1/2 - 2 ถ้วย) = มักกะโรนีสุก 2-1/4 ถ้วย
สปาเก็ตตี้ดิบ 7 ออนซ์ = สปาเก็ตตี้สุก 4 ถ้วย
ก๋วยเตี๋ยวไม่สุก 4 ออนซ์(1-1/2 to 2 ถ้วย) = ก๋วยเตี๋ยวสุก 2 ถ้วย

saltine crackers 28 ชิ้น = แครกเกอร์บด 1 ถ้วย 
ขนมปัง 4 แผ่นสไลด์ = ขนมปังบด 1 ถ้วย 
graham crackers 14 แผ่น = แครกเกอร์บด 1 ถ้วย 
เวเฟอร์ 22 ชิ้น = เวเฟอร์บด 1 ถ้วย 

มาตรส่วนเปรียบเทียบน้ำหนักและการตวง ของ UFM 

แป้งพัดโบก,บัวแดง 1 ถ.= 90 ก. , 3/4 = 67.5 , 2/3 = 60 , 1/2 = 45 , 1/3 
= 30 , 1/4 = 22.5 , 1 ช.ต. = 5.6

แป้งว่าว 1 ถ.= 95 ก., 3/4 = 71.3 , 2/3 = 60 , 1/2 = 47.5 , 1/3 = 31.6 , 1/4 
= 23.8 , 1 ช.ต. = 5.9

แป้งห่าน 1 ถ. = 110 ก., 3/4 = 82.5 , 2/3 = 73.3 , 1/2 = 55 , 1/3 =36.6 , 1/4 
= 27.5 , 1 ช.ต. = 6.8

น้ำตาลทราย 1 ถ. = 185 ก., 3/4 = 138.8 , 2/3 = 123.3 , 1/2 = 92.5 , 1/3 
= 61.6 , 1/4 = 46.3 , 1 ช.ต. = 11.5

น้ำตาลทรายแดง 1 ถ. = 180 ก., 3/4 = 135 , 2/3 = 120 , 1/2 = 90 , 1/3
= 60 , 1/4 = 45 , 1 ช.ต. = 11.3

ไอซิ่ง 1 ถ. = 100 ก., 3/4 = 75 , 2/3 = 66.6 , 1/2 = 50 , 1/3 = 33.3 , 1/4 
= 25 , 1 ช.ต. = 6.2

เนยสด,มาร์การีน 1 ถ. = 200 ก., 3/4 = 150 , 2/3 = 133.3 , 1/2 = 100 , 1/3 
= 66.6 , 1/4 = 50 , 1 ช.ต. = 12.5

เนยขาว 1 ถ. = 185 ก., 3/4 = 138.8 , 2/3 = 123.3 , 1/2 = 92.5 , 1/3 = 61.6 , 1/4 
= 46.3 , 1 ช.ต. = 11.5 

นมสด 1 ถ. = 244 ก., 1/2 = 122 , 1/3 = 81 , 1/4 = 61 , 1 ช.ต. = 12

นมผง 1 ถ. = 120 ก., 3/4 = 90 , 2/3 = 80 , 1/2 = 60 , 1/3 = 40 , 1/4 = 30 , 1 ช.ต. = 7.5

น้ำ 1 ถ. = 225 ก., 3/4 =168.7 , 2/3 = 150 , 1/2 = 112.5 , 1/3 = 75 , 1/4 
= 56.2 , 1 ช.ต. = 14.06 

ผงโกโก้ 1 ถ. = 65 ก., 3/4 = 48.7 , 2/3 = 43.2 , 1/2 = 32.5 , 1/3 = 21.6 , 1/4 
= 16.2 , 1 ช.ต. = 4.06

ยีสต์ 1 tbsp = 7 g , 1 tsp = 2.3 , 1/2 tsp = 1.1 , 1/4 tsp = 0.5

เบคกิ้งโซดา 1 tbsp = 10 , 1 tsp = 3.3 , 1/2 tsp = 1.6 , 1/4 tsp = 0.8

ผงฟู 1 tbsp = 8 , 1 tsp = 2.6 , 1/2 tsp = 1.3 , 1/4 tsp = 0.6

น้ำหอม,เกลือ,น้ำมะนาว 1 tbsp = 10 , 1 tsp = 3.3 , 1/2 tsp = 1.6 , 1/4 tsp = 0.8

พริกไทยป่น 1 tbsp = 6 , 1 tsp = 2 , 1/2 tsp = 1 , 1/4 tsp = 0.5

อบเชยป่น 1 tbsp = 3 , 1 tsp = 1 , 1/2 tsp = 0.5 , 1/4 tsp = 0.25

มาตรส่วนเปรียบเทียบการตวงของเหลวของอเมริกา

1 gallon = 4 quarts = 3.79 L (can round to 4L)
1 quart = 2 pints = .95 L (can round to 1L)
1 pint = 2 cups = 16 fl. oz. or 450 ml
1 cup = 8 fl oz = 225 ml (can round to 250ml)
1 tablespoon (Tbsp.) = 1/2 fl oz = 16 ml (can round to 15 ml)
1 teaspoon (tsp.) = 1/3 tablespoon = 5 ml

ขนาดกระป๋องของอเมริกา

ขนาดกระป๋อง....................บรรจุ......................................ประมาณ (ถ้วย)
5 ounce.........................5 oz.......................................5/8
8 ounce........................8 oz.........................................1
Picnic............................10 1/2 - 12 oz.......................1 1/4
12 oz. vacuum............12 oz.......................................1 1/2
No. 300........................14 - 16 oz.............................. 3/4
No. 303.......................16 - 17 oz.................................2
No. 2............................1 lb. 4 oz. or 1 pint 2 fl. oz....2 1/2
No. 2 1/2....................1 lb. 13 oz...............................3 1/2
No. 3...........................46 fl. oz.....................................1 1/3
Condensed Milk......14 fl. oz....................................1 1/3
Evaporated Milk......5 1/3 fl. oz................................2/3
.....................................13 fl. oz................................1 2/3

มาตรส่วนเปรียบเทียบการตวงของอังกฤษ

1 UK pint = 6 dl
1 UK liquid oz = 0.96 US liquid oz
1 pint = 570 ml = 20 fl oz
1 breakfast cup = 10 fl oz = 1/2 pint
1 tea cup = 1/3 pint
1 Tablespoon = 15 ml
1 dessert spoon = 10 ml
1 teaspoon 5 ml = 1/3 Tablespoon
1 ounce = 28.4 g = can round to 25 or 30
1 pound = 454 g
1 kg = 2.2 pounds

มาตรส่วนเปรียบเทียบการตวงของออสเตรเลีย

เนย 1 ถ้วย = 250 กรัม = 8 3/4 ออนซ์ 
คุ๊กกี้ บิสกิตบด 1 ถ้วย = 110 กรัม = 3 3/4 ออนซ์
ขนมปังนิ่มบด 1 ถ้วย = 60 กรัม = 2 ออนซ์
ขนมปังแห้งบด1 ถ้วย = 125 กรัม = 4 1/2 ออนซ์
ชีสป่นบด 1 ถ้วย = 125 กรัม = 4 1/2 ออนซ์
โกโก้ผง 1 ถ้วย = 110 กรัม = 3 3/4 ออนซ์
แป้งข้าวโพด 1 ถ้วย = 125 กรัม = 4 1/2 ออนซ์
คอร์นเฟล็กซ์ 1 1 ถ้วย = 30 กรัม = 1 ออนซ์
ข้วพอง(rice krispies) 1 ถ้วย = 30 กรัม = 1 ออนซ์
มะพร้าวขูดแห้ง 1 ถ้วย = 95 กรัม = 3 1/4 ออนซ์
ถั่วแห้งผ่าซ๊ก 1 ถ้วย = 200 กรัม = 7 ออนซ์
ผลไม้แห้ง 1 ถ้วย = 160 กรัม = 5 3/4 ออนซ์
อินทผาลัมสับ 1 ถ้วย = 150 กรัม = 5 1/4 ออนซ์
แป้ง (plain or self-rising) 1 ถ้วย = 125 กรัม = 4 1/2 ออนซ์
แป้ง (whole wheat) 1 ถ้วย = 135 กรัม = 4 3/4 ออนซ์
น้ำผึ้ง ไซรัป กลูโคส 1 ถ้วย = 360 กรัม = 12 3/4ออนซ์
แยม 1 ถ้วย = 330 กรัม = 11 1/2 ออนซ์
ถั่วสับ 1 ถ้วย = 125 กรัม = 4 1/2 ออนซ์
ข้าวโอ๊ต (rolled) 1 ถ้วย = 90 กรัม = 3 1/4 ออนซ์
ข้าวเม็ดสั้น (short grain) 1 ถ้วย = 210 กรัม = 7 1/2 ออนซ์
ข้าวเม็ดยาว (long grain) 1 ถ้วย = 200 กรัม = 7 ออนซ์
เกลือหรือน้ำตาล crystal sugar 1 ถ้วย = 250 กรัม = 8 3/4 ออนซ์
น้ำตาลทราย (superfine) 1 ถ้วย = 220 กรัม = 7 3/4 ออนซ์
น้ำตาลทรายแดง 1 ถ้วย = 170 กรัม = 6 ออนซ์

มาตรส่วนเปรียบเทียบช้อนตางเมตริก-กรัม - ออนซ์

เนยถั่ว 1 ชต. 1 = 20 กรัม = 2/3 ออนซ์
ผงฟู โซดา ทาร์ทาร์ เจลาติน วุ้น สาคู 1 ชต. = 15 กรัม = 1/2 ออนซ์
โกโก้ แป้งข้าวโพด คัสตาร์ดผง แป้งถั่ว 1 ชต. = 10 กรัม = 1/3 ออนซ์
น้ำผึ้ง ไซรัป กลูโคส 1 ชต. = 30 กรัม = 1 ออนซ์
น้ำตาลหรือเกลือ 1 ชต. = 20 กรัม = 2/3 ออนซ์
ยีสต์ compressed 1 ชต. = 20 กรัม = 2/3 ออนซ์
ของเหลว 1 ถ้วย = 250 ml
ของเหลว 1 ช้อนชา = 5 ml 
ของเหลว 1 ช้อนโต๊ะ = 15 ml ยกเว้น ออสซี่ = 20 ml